Co oferujemy

 
 • ROZWÓJ
  • Dostęp do najnowszych technologii informatycznych i internetowych
  • Udział w interesujących projektach internetowych o zasięgu ogólnopolskim
  • Mentoring bardziej doświadczonych członków zespołu i kierownictwa
  • Praca w branży internetowej – jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż
  • Zatrudnienie w stabilnej firmie, stale rozwijającej się już od ponad 20 lat
  • Szkolenia z zakresu produktów, obsługi klienta, używania nowoczesnych technologii

 • ATMOSFERA
  • Optymistycznie nastawione osoby
  • Atmosfera współpracy
  • Okresowe rozmowy sprawdzające zadowolenie pracownika z pracy
  • Przejrzysty podział obowiązków
  • Wymagający i równocześnie wyrozumiały szef

 • WYNAGRODZENIE
  • Przejrzyste zasady wynagradzania
  • Wysokość wynagrodzenia uzależniona od zakresu obowiązków, jakości wykonywanej pracy oraz osiąganych rezultatów
  • Część stała + premia
  • Terminowe wypłaty wynagrodzenia
  • Umowa o pracę

 • RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I PRYWATNYM
  • Stałe, przewidywalne godziny pracy
  • Ilość pracy pozwalająca na wykonanie zadań w godzinach pracy
  • Możliwość okresowej modyfikacji godzin pracy w zależności od bieżących osobistych potrzeb pracownika
  • Możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu na załatwianie spraw prywatnych w trakcie godzin pracy
  • Swobodne i na bieżąco korzystanie z przysługującego urlopu
  • Opcja pracy zdalnej

 • ERGONOMIA PRACY
  • Badania psychologiczne, pozwalający na poznanie naturalnych mocnych stron pracownika i na podstawie tego odpowiedni dobór stanowiska pracy i zakresu obowiązków
  • Ściśle określone oczekiwania co do jakości i ilości pracy
  • Informatyczny system obiegu informacji, dzięki któremu każdy wie, kto, na kiedy i co powinno zostać zrobione
  • Nowocześnie wyposażone stanowisko pracy
  • Przerwy na odpoczynek i posiłki

Google+